boat

Briggen-tre-kronor-med-fulla-segel

Briggen Tre n seglande symbol för arbetet som Briggen Tre Kronor AB bedriver för en hållbar framtid för Östersjön. Hon är en flytande mötesplats och samlar vetenskapsmän, miljöorganisationer, politiker och näringsliv kring Östersjöns viktigaste frågor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.