Flygskatt

Skatten som vi borde haft på plats igår, eller vi borde haft skatt på flygbränsle lika länge som vi har haft skatt på bilbränsle. Då kanske vi hade kunnat rädda jorden åt våra barnbarns barn, nu är det många som hävdar att det redan är för sent, jorden är oåterkalleligt förändrad och redan de som är små idag kommer att uppleva det. Så vad gör vi när vi står på randen till en katastrof? Vissa verkar vilja sitta kvar i baren och lyssna på “Närmare Gud till Dig” – jag tycker att vi ska kämpa!

Så här skriver Naturskyddsföreningen angående flygskatt:

Utsläppen från svenskarnas flygresande har ökat till en nivå som motsvarar klimatpåverkan från alla personbilar i Sverige. Mest ökar utrikesflygen, där avgångarna ökat med 180 procent 1990-2014. Trots det slipper flyget såväl energiskatt, koldioxidskatt och moms på utrikesavgångar.

Regeringens utredning föreslår att en skatt på kommersiella flygresor införs. Det
innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i
Sverige i flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Undantag görs
för vissa flyg och personkategorier. Skatten ska betalas av det flygföretag
som utför flygningen.

Skattens storlek ska bestämmas utifrån resans slutdestination och vara
1. 80 kronor för flyg till länder som ligger helt inom Europa,
2. 280 kronor för flyg till länder som ligger helt eller delvis i en annan
världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från
flygplatsen Stockholm/Arlanda,
3. 430 kronor för flyg till länder som ligger i en annan världsdel än
Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplatsen
Stockholm/Arlanda.
De statsfinansiella nettointäkterna av den föreslagna skatten beräknas bli
1,75–1,78 miljarder kronor per år.
Den nya lagen ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2018.

Källa: Regeringen

C vill inte stödja flygskatten för att…
Man tror ju att det skulle vara lätt att få igenom en sån skatt. De flesta partier på båda sidor blockgränsen påstår sig värna för miljön, men icke! I tidningarna och på sociala media kan man numera läsa de mest fantasifulla bortförklaringar till varför oppositionen, men också delar av S inte vill stödja förslaget: det är fel utformat, hela Sverige kommer att “stanna”, att det skulle vara “tom symbolpolitik” bla bla bla

Det blir 1720 kr för en familj med två barn som åker till Thailand, för lite men ändå kännbart för alla som inte har löner i nivå med riksdagsmännens, alltså knappast tom symbolpolitik. Och visst, jag skulle också vilja ha en bättre utformad skatt, där bränslet beskattas, men jag antar att flygen då bara skulle välja att tanka i andra länder. Sedan håller jag med Naturskyddsföreningen om att pengarna ska satsas på tågen – Sverige ska inte stanna!

Läs mer Naturskyddsföreningen om flygskatt

6 Comments

Filed under Min vardag

6 Responses to Flygskatt

 1. Ja, det är verkligen hög tid att införa en flygskatt. Håller helt med dig om att det knappast är tom symbolpolitik eller att Sverige riskerar att stanna av dyrare flygresor. Däremot är kommande klimatförändringar ett hot mot samhället – inte bara i andra delar av världen utan även i Europa – som vi känner det idag. Därför finns det all anledning att försöka begränsa klimatförändringarnas omfattning genom framsynta beslut och beteendeförändringar nu!

 2. Den största miljöboven är människan. Förr var vi relativt få och stationära, olika farsoter och krig reglerade och höll nere befolkningstal, barnadödligheten låg på 20-30 %.
  Med fler människor ökar antalet bilar, köttätande, energianvändningen, konsumtionen.

  • Ja, överbefolkningen är ett stort problem. Det enda som kan stoppa den är att ge kvinnor makten över sina egna liv och kroppar. Det finns ett direkt samband mellan kvinnors utbildningsnivå och födelsetal.

   • Befolkningsutvecklingen är faktiskt inte den största utmaningen här utan att en rik minoritet av jordens befolkning konsumerar våra gemensamma resurser på ett hejdlöst sätt. Jorden fixar mellan 9 och 12 miljarder människor år 2100, fast bara om vi i Nordväst ställer om. Det är inte afrikaner som kräver flera jordklots resurser för att leva utan Nordbor! I rättvisans namn kan vi inte neka andra människor liv och utveckling samtidigt som vi kramar vår egen välmåga.

    • Nej, det är vi som måste ställa om. Jag fattar inte dem som tycker att det är för dyrt med flygskatt. Som förslaget ser ut är den jättelåg, men hellre en låg skatt än ingen alls.

Leave a Reply to Magnus Myrberg Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.