Miljö i skolan

Nu har jag jobbat nästan ett helt år som lärare! Jag känner mig otroligt erfaren. Och om det är som de säger att det första året är tuffast så har jag nu en skön tid framför mig. Ja, vi får väl se!

En sak som jag har funderat en hel del över är det här med att få in miljöperspektiv i mina ämnen. I läroplanen står följande:

“Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och människors sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Just nu undervisar jag i ett sammanhållet program på en termin som heter “Administration, Inköp och logistik”, företagsekonomi ingår också där. Då valde jag att lägga in miljöperspektivet dels i inköpskursen. Där pratade vi om företags uppförandekod som sätter riktlinjer för inköpen med fokus på etik och miljö. Vi pratade också om problemet med att livsmedelsaffärer slänger mat som går att äta. En följd just av de stora effektivitetskrav som ställs på butikernas logistik. (Det finns människor som letar upp den här maten och använder den, kolla den här bloggen, en av många.) Ämnet transport i logistik-kursen var det andra området där vi fokuserade på miljö och på de miljöproblem som godstransporter orsakar.

Tidigare undervisade jag i engelska på gymnasienivå och där finns stora möjligheter till miljöfokus med aktuella nyhetstexter och filmer som handlar om miljöproblem (dessa finns ofta tillgängliga på Youtube). Dessutom så har glädjande nog uppsatsämnena och ämnena för talproven ofta miljö i fokus.

Det blir lite svårare att fokusera på miljö på de lägre nivå i engelskundervisningen. Där har jag ännu inte kommit på något bra, men en idé vore en enkel text om olika material (plastic, paper, metal) och hur de ska återvinnas eller att prata om det mest miljövänliga sättet att ta sig till skolan.

Tack för idag!

 

1 Comment

Filed under Min vardag

One Response to Miljö i skolan

  1. Mycket bra inlägg. Håller helt med. Jobbar själv med att försöka få ordning på miljön men det är klart att det börjar med en gedigen utbildning så det är kul att läsa att det finns ett par eldsjälar som fortfarande kämpar på. Att barnen får lära sig tidigt om hur miljön fungerar och hur viktigt det är att ta hand om den är en viktig aspekt. Inte minst att i samband med ett hållbart företagande förstå inverkan av miljön. Vi tar också upp en hel del kring just miljön och företagandet och startar snart en kampanj för att få e-handlare att börja vara mer miljömedvetna och kunna ha ett hållbart e-handelsföretagande i Sverige. Att vi kan förlita oss på att du nu undervisar barnen i detta känns betryggande!

    Fortsätt det goda bloggandet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.