Tema mat

Vårt nya tema i ekopilotgruppen är mat. Så snart människan slutat svälta och kämpa för sitt överlevnad, och på de platser där så skett, har man börjat komma med åsikter om vad människor bör äta, men då främst av hälsoskäl. Nu kommer en ny aspekt in i det hela, nämligen det faktum att matproduktionen står
för hela 25% av klimatbelastningen och dessutom står för övergödning och kräver stora mängder vatten.

Målet för gruppen är att minska klimatgssutsläpp från maten med 25%. Här är koldioxidbantaren Staffan Lindbergs tips för att nå upp till målet:

  • Ät mindre kött
  • Följ den svenska odlingssäsongen
  • Köp så närproducerat som möjligt
  • Köp ekologiskt
  • Ät upp det du har köpt hem
  • Undvik att ta bilen till affären

Läs mer på www.koldioxidbantaren.se

Vår föreläsare i ämnet Anna Richert som är hotonom talade också om biologisk mångfald och djurskydd som andra aspekter som bör påverka vad vi äter. Här kan du läsa mer och ladda ner Anna Richerts presentation

Leave a Comment

Filed under Min vardag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.