Om ekopilotprojektet

Kunskap om hur vår livsstil påverkar miljön finns. Trots denna kunskap handlar vi inte alltid miljösmart i vardagen. Att ändra livsstil visar sig ibland vara svårt. Med Ekopiloterna vill vi visa att det trots allt är möjligt.

I Ekopilotprojektet får tio vanliga hushåll och sju kommunla enheter i Haninge- och Tyresökommuner utbildning och coachning för att minska sina utsläpp av klimatgaser och övrig miljöpåverkan under ett års tid. Vi vill undersöka:

– Hur mycket miljösmartare kan man bli?
– Vad är enkelt att förändra?
– Vad är svårare att förändra?

Genom Ekopiloterna får kommunerna ett utmärkt underlag att arbeta vidare med att göra det lätt för kommuninvånarna att göra rätt.
Ekopiloterna är ett samarbetsprojekt mellan Haninge kommun, Tyresö kommun och Centrum för hälsa och byggande vid KTH.

Vilka är ekopiloterna?

Vilka är ekopiloterna?

Ekopiloterna – bild från Tyresö kommuns hemsida

Här är alla våra ekopilotkollegor, fem hushåll i Haninge och lika många i Tyresö samt sex kommunala enheter i Haninge och en enhet i Tyresö.

Sju olika teman

Ekopiloterna ska under ett års tid lära sig hur man lever med klimat- och miljövänligt. Året är indelat i sju teman: Resor, Konsumtion/avfall/återvinning, Semester, Mat, El, Vatten och en Egen utmaning.

Mer information om ekopilotprojektet

2 Responses to Om ekopilotprojektet

  1. Ett nödvändigt, roligt och synnerligen sympatiskt projekt. Lycka till. Om ni under er period har för avsikt att skaffa nya sovtäcken tycker jag att ni ska skaffa SENG SHUIs silkestäcken. De äredan som ursprungsprodukter ekologiska. När du sedan inte behöver tvätta dem (smutsavvisande glatt silkesvadd av protein) utan bara vädra – och de dessutom håller betydligt längre (sannolikt resten av ditt liv) än ett duntäcke, blir det än mer uppenbart att det ska vara ett ekologiskt, hållbart förstaval. Kolla http://www.sengshui.se. Hör gärna av dig.
    Hans Krylander
    0708-53 55 84

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.