Tyresö – Plötsligt var hela skogen borta

image

Insändare i Mitt i Tyresö, tisdag 6 maj 2014

 

Många Tyresöbor har reagerat när det tittat ut från bussfönstret på väg in till stan – plötsligt var alla träd borta i ett område vid nära Lindalen i utkanten av kommunen. Det är NCC Roads AB som ansökt om att anlägga en stenkross i området och trots att att tillståndet ej är klart gav Skogsstyrelsen tillstånd att avverka utan samråd med berörda myndigheter, boende och organisationer.

Verksamheten gäller återvinning av kross- och asfaltsprodukter som sten, berg, asfalt och betong. Området som anläggningen ska ligga på ligger i anslutning till Hedviglunds trafikplats, precis vid kommungränsen mot Tyresö. Den närmsta villabebyggelsen lig- ger cirka 70 meter från platsen. Risken är nu att dessa hushåll drabbas negativt om verksamheten startar. Läs mer i Tyresö Nyheter

Naturskyddsföreningen i Tyresö, som inte informerats om projektet innan avverkningen, menar att demokratin sattes ur spel: “Det är mycket anmärkningsvärt att tillstånd för avverkning givits innan NCC:s verksamhet ens har fått tillstånd att starta” Vidare motsätter sig Naturskyddsföreningenplaceringen av den miljöproblematiska verksamheten, speciellt med tanke på den omgivande bostadsbebyggelsen. Läs mer i Naturskyddsföreningens insändare i Mitt i Tyresö.

2 Comments

by | May 7, 2014 · 09:54

2 Responses to Tyresö – Plötsligt var hela skogen borta

  1. pallelilja

    Inte första gången det händer liknande saker tyvärr. Vet du vad det finns för möjligheter att ge dem straff och eller ge naturen kompensation?

    • Nej, ingen aning, men jag kommer att följa upp det här. Jag har svårt att förstå hur det skulle fungera med en stenkross så nära bostadshus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.