CSR – företagens samhällsansvar

Jag gick nyligen en utmärkt kurs i ämnet CSR via Folkuniversitetet Mina kursare var CSR-ansvariga, inköpare, kommunikatörer från flera stora företag och välgörenhetsorganisationer.

Vad är CSR? Jag förstår att det inte är helt tydligt. Definitionen har varierat och skiljer sig åt beroende på vem man frågar. CSR står för “Corporate Social Responsibilty” och översätts vanligen till “Företagens samhällsansvar”. Tidigare har denna fråga ofta legat hos kommunikationsavdelningen och inkluderat även välgörenhet som företagen står för, något som känns främmande för oss i Sverige. Enligt EU, som är en drivande kraft i CSR-frågor, är definitionen att ett företag är ansvarigt för sin påverkan på alla relevanta intressenter (och då handlar det om företagets kärnverksamhet, inte välgörenhet):

The Commission defines corporate social responsibility as “the responsibility of enterprises for their impacts on society”. To fully meet their social responsibility, enterprises “should have in place a process to integrate social, environmental, ethical human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders”.

Tanken är också att Sverige ska leverera en egen CSR strategi. I Sverige finns nätverket CSR Sweden, en del av CSR Europe.

Det som vi oftast associerar med CSR är modeindustrin och skandalerna med fabriksarbetare som utnyttjas hänsynslöst i Asien. En av de senaste och största skandalerna var när nästan 300 arbetare dog och ännu fler skadades när en brand utbröt på en fabrik i Karachi, Pakistan. Byggnaden var utdömd och utgångar och fönster blockerade vilket gjorde att arbetarna hade svårt att ta sig ut. Bara tre veckor innan branden hade fabriken inspekterats och befunnits överensstämma med kraven för ett av de vanligast använda CSR certifieringsorganen, SAI.

I en minst sagt skakande rapport från AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, USA:s största fackorganisation sågas företagens frivilliga CSR organ, som FLA och SAI, vid fotknölarna. Styrelserna för nämnda organisationer har dominerats av just de globala företag som de är satta att övervaka och arbetarnas inflytande har varit minimalt. Enligt organisationen finns det bara ett sätt att säkerställa arbetarnas rättigheter och säkerhet och det är genom att tillåta fackföreningar och att låta dem få inflytande. Läs hela rapporten “Responsibility Outsourced: Social Audits, Workplace Certification and Twenty Years of Failure to Protect Human Rights”.

Men CSR handlar inte bara om arbetarna utan också om vad företagen gör mot människor i samhället i allmänhet, som att de boende förflyttas för att ge plats åt en ny fabrik, barns rättigheter, sexslaveri (tex i fall där anställda från väst köper sex i u-länder) och korruption. Den senaste tiden har också skatteflykt kommit i fokus. Den illegala kaitalflykten från Afrika är 10 gånger så stor som det sammanlagda biståndet. Det ger ett visst perspektiv på vem det är som ger och vem stom tar, eller hur?

Jag har försökt ge en kortfattad bild av vad som diskuterades under kursen. En del fakta har jag säkert fått om bakfoten, kommentera gärna i så fall!

Leave a Comment

Filed under politik och diskussioner, Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.