Grön upphandling

Nationalekonomerna ryter till mot grön upphandling i en debattartikel i DN. Doktor i Nationalekonomi är ju en fin titel och många har respekt för nationalekonomernas kunskaper, men vad är det de skriver egentligen? Jo de hävdar att när det offentliga efterfrågar mer miljövänligt så stiger priser på de varorna och styr vanliga konsumenter över till de icke miljövänliga. Ja, det är ju mikroekonomins grundprincip och själv har jag läst tillräckligt med nationalekonomi för att känna igen den. Men se dig omkring? Är det så det fungerar i verkligheten? Det verkar ju snarare vara tvärtom,  i alla fall när det gäller mat. Nu när alla vill ha ekologiska bananer kan man få dem till samma pris som de besprutade. Dags att titta upp från skrivborden kanske?

”Påståenden om upphandling på tvärs mot all erfarenhet” skriver Anders Wikmans, upphandlingsutredningens ordförande i sitt svar i DN. Han använder ett annat exempel på att ökad efterfrågan inte ökar priserna: “Det räcker att titta på exemplet Solpaneler, där utbudsvolymerna exploderat de senaste åren samtidigt som priserna reducerats kraftigt. Data från till exempel Japan visar att offentlig upphandling ökat mängden gröna produkter på marknaden i signifikant omfattning, liksom att priserna över tid gått ned för sådana produkter – inte sällan så att de blir billigare än icke miljöanpassade produkter.”

Grön offentlig upphandling kanske inte gör att Sverige klarar sina miljömål på egen hand, men det är en viktig pusselbit. Min övertygelse är också att det påverkar producenter och vanliga konsumenter i stor utsträckning (och då menar jag att de köper mer ekologiskt – inte tvärtom). Sedan är det en annan sak att vi vill att barnen i skolorna och de gamla och sjuka ska äta bra mat utan en massa gifter i.

2 Comments

Filed under politik och diskussioner

2 Responses to Grön upphandling

  1. Reblogga detta på Hållbara handlingar and commented:
    Lisas miljöblogg skriver bra om grön upphandling. Jag instämmer och tillägger att när verkligheten säger något annat än kartan är det ofta bra att gå på den förra!

  2. Just det! Klarsynt och bra tillbaka rutet Lisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.