Anta en utmaning inför Earth Hour

Foto: WWF

LISA MåNSSON HAR ANTAGIT WWF PANDA PLANETS UTMANING. GÖR DU?.

Earth Hour är världens största miljö- och klimat­mani­festa­tion. Förra året deltog över halva Sveriges befolk­ning.  Global upp­värm­ning har varit ett hett ämne under många år nu och forsk­ningen visar att vi riskerar en 4 graders  tem­peratur­ökning inom 100 år om vi fort­sätter med dagens ohåll­bara resurs­användning. Kampanjen  I Will If You Will  går ut på att personer, skolor, städer och företag ska utmana andra att göra klimatsmarta val. Genom utmaningarna kan vi engagera människor till nya vanor  och på sikt uppnå en riktig förändring. Klicka på länken ovan för att anta WWFs eller någon annans utmaning, eller för att skapa din egen!

Leave a Comment

Filed under politik och diskussioner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.