Bästa året någonsin för Fairtrade – försäljningen ökade 28 procent under 2012

Foto: Fairtrade Sverige

Foto: Fairtrade Sverige

Enligt Fairtrade Sverige gjordes ett rekordår 2012 då försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade med 28 procent. Den stora ökningen är ett tydligt tecken på att både konsumenter och företag lägger allt större vikt vid konsumtion av socialt hållbara produkter.

Totalt såldes Fairtrade-märkta produkter för drygt 1,5 miljarder kronor under 2012. Dagligvaruhandeln stod för den största ökningen, där försäljningen ökade med 40 procent. Detta kan jämföras med den totala tillväxten i dagligvaruhandeln som uppgick till 3,3 procent enligt Handelns utredningsinstitut (HUI).

Läs mer i PRESSMEDDELANDE: Bästa året någonsin för Fairtrade – försäljningen ökade 28 procent under 2012 | Fairtrade.

Leave a Comment

Filed under politik och diskussioner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.