Samerna kämpar för Arktis

Samerna har sedan länge påverkats av klimatförändringarna, läs mer i Josefina Lundgren Skerks krönika.

Leave a Comment

Filed under politik och diskussioner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.