Tag Archives: arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen och verkligheten

Om alla arbetsplatser följde arbetsmiljölagen så skulle alla det bra på jobbet. Tyvärr verkar många arbetsplatser bryta mot arbetsmiljölagen, både när det gäller den rent fysiska miljön och den psykosociala, med förödande konsekvenser för de anställdas hälsa. I ämnet administration, ett av de ämnen som jag undervisar i på komvux, ingår att bekanta sig med arbetsmiljölagen. Mina elever fick i uppdrag att sammanfatta och kommentera arbetsmiljölagen med exempel från deras egna erfarenheter. Läsningen är en skrämmande skildring av missförhållanden och utnyttjande av unga människor.

Vi är nog alla medvetna om den utbredda stressen, utbrändhet har blivit en folksjukdom. Ändå verkar chefer och ansvariga slå ifrån sig och smita undan ansvar. Ofta läggs istället ansvaret på individen, när det i själva verket  är dåligt ledarskap med mobbing eller totalt ansvarslöst utnyttjande av människor som några av följderna. Hur ska en vårdanställd kunna vägra jobba lite till när det är de sjuka och svaga som drabbas?

Det kan ta år innan en utbränd människa kan komma tillbaka till arbetslivet. En människa som blir utbränd kan aldrig bli som innan. Förutom dåligt ledarskap handlar det om en jakt på kortsiktiga vinster. Men det är de drabbade individerna, framför allt kvinnor, och vi skattebetalare som får betala. Vi måste vända det här och kämpa för en bättre arbetsmiljö!

 

Leave a Comment

Filed under Min vardag