Tag Archives: CSR

Ekolisa utnämner bästa #sommarprat 2016: Parul Sharma

Hej i sommarvärmen!

Ekolisa utnämner härmed Parul Sharma till bästa sommarpratare i år. Min motivering är det angelägna ämnet: Hur påverkar vår konsumtion och våra företags framgångar påverkar människor i fattiga länder – eller som Johan Thente uttrycker det i DN – hur vi är med och skapar ett helvete för andra.

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

MÄNNISKORÄTTSJURIST. Människorättsjuristen Parul Sharma talar om barnen i världen, om OS och korruptionen som hänger ihop med den, och om världens starka och svaga. Se hela introduktionen på SR

Jag gick en kurs i CSR på Folkuniversitetet hösten 2013 ledd av Parul Sharma. CSR handlar om företagens samhällsansvar och hur företagande påverkar miljö och mänskliga rättigheter i länder långt borta, länder med svaga rättssystem och bräcklig demokrati. Jag skrev om detta i följande inlägg.

Parul i DN

Böcker av Parul Sharma

Leave a Comment

Filed under Tips

#Oskuldsannons – motbjudande marknadsföring eller brutal PR-kupp?

oskuldsannons

Ett taxibolag satte in den här annonsen i Norrköpings tidning.

Är innebörden att de har så fula (eller icke-lesbiska) taxiförare att inga tjejer vill ligga med dem? Då tycker jag att det inte är så schysst mot personalen, men kanske inget att bli jätteupprörd över.

Men jag antar att de syftar på våldtäktsrisken. Det har ju varit några incidenter med taxibolag. Om en tjej blir våldtagen för att hon åker taxi så är väl inte det stora problemet är att hon har förlorat sin oskuld, utan att hon har blivit skadad fysiskt och psykiskt, kanske för livet. Så jävla sjukt och fel perspektiv att snacka om oskuld i det fallet!

Vacklar mellan att erbjuda mina tjänster till taxiföretaget för att ersätta den marknadsförare som rimligtvis borde ha fått sparken nu eller att gratulera till en fruktansvärt brutal PR-kupp som har spridit taxibolagets namn som en löpeld över sociala media. Min konspiratoriska sida lutar åt det senare, därför vägrar jag skriva ut namnet på företaget.

Motbjudande är min sammanfattning!

 

1 Comment

Filed under politik och diskussioner

Fler företag tar hänsyn till miljön vid inköp

Många företag vill ta miljöhänsyn och många gör det – om inte prisskilladen är för stor. Det visar den senaste affärsbarometern från Visma. Undersökningen följer företagares trender inom försäljning och inköp relaterat till deras tjänst inom inköpsavtal.

Drygt var tredje företagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget idag. Däremot skulle två av tre ta ännu större miljöhänsyn om det fanns miljövänliga produkter till lägre priser.

Email Attachmentstörre_miljöhänsyn

Resultatet visar att 62 procent tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser i samband med inköp. Nästan lika många, 58 procent, uppger att energieffektivitet vägs in i inköpsbesluten. Hela 77 procent väger in förekomsten av miljögifter i produkterna som de köper in.

Samtliga kriterier har ökat i betydelse jämfört med motsvarande mätning våren 2013. Intresset för minskad klimatpåverkan har ökat med 10 procentenheter.

Email Attachmentmiljöaspekter

Att vara först ger ditt företag fördelar

Det jag tycker att alla företag och organisationer borde tänka på är följande. När priset på den miljövänliga(re) varan/tjänsten går ner så att det inte längre är någon skillnad, då borde ju rimligtvis alla välja det alternativet. Då är det inte heller längre något som du kan framhålla för att visa att ditt företag/organisation tar hänsyn till miljön. Utan det är faktiskt när du är beredd att betala det dyrare priser och vara i framkant som det ger dig en fördel och “rätt att skryta”. Se till att tala om vad du faktiskt gör som inte alla företag och organisationer gör. Konsumenterna/intressenterna har rätt att veta. Och det kan styra deras val till dig! Det kan också skydda dig från negativ publicitet och bojkott, om  t.ex. förekomsten av miljögifter i företagets produkter/tjänster uppmärksammas.

Tack vare att några få gick före och betalade det dyrare priset på ekologiska matvaror har nu produktionen och tillgången ökat och priserna har gått ner. Ställ krav och ifrågasätt dina leverantörer, men var också beredd att det kan kosta mer – och att det kan vara värt det!

Läs också mitt tidigare inlägg om grön upphandling.

 

1 Comment

Filed under Tips

Föredrag på NTI Handelsgymnasiet

föredrag Lisa Månsson

Föredrag på NTI

Igår var jag på NTI Handelsgymnasiet vid Odenplan och höll föredrag för eleverna i åk 2. Jag hade fått ganska lösa tyglar om vad jag skulle prata om så jag valde att prata om Miljö, konsumtion och företagens samhällsansvar. Alla fick gissa hur man spenderar 1000 kr på det mest klimatsmarta viset. Svaret finns i boken “Konsumtion – dyrköpt lycka”. Ingen gissade på att “konsert, middag på restaurang och taxi hem” var det mest klimatsmarta!

Man kan ju prata hur mycket som helst om konsumtion, men jag valde att fokusera på elektronik och kläder. Jag pratade också om CSR, företagens samhällsansvar, och varför man inte kan lita till 100% på vad som står på företagens hemsidor, utan att man ska titta efter miljömärkningar. Sedan tipsade jag om Medveten konsumtions Ekoguide som kan vara ett handfast stöd för att hitta caféer och affärer som är eko och reko. På skolan jobbar de mycket aktivt med eget företagande och de startar upp och driver företag tillsammans.

 

Leave a Comment

Filed under Min vardag

Handelsministern motarbetar EU:s förslag om hållbarhetsrapportering

EU vill driva igenom lagstiftning som kräver att unionens storbolag dramatiskt skärper sin hållbarhetsrapportering. 18 000 bolag ska tvingas till större transparens kring frågor som korruption, mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och socialt ansvar. Inget av de runt 1 000 svenska bolag som påverkas av förslaget lever i dagsläget upp till de nya kraven. Läs mer om EUs förslag om lagstiftning kring hållbarhet

Det känns ju som om mer tydliga lagar och mindre flum på det här området skulle vara eftersträvansvärt och också göra konkurrensen mellan företag mer rättvis. Det tycker inte handelsminister Ewa Björling (m) som motarbetar förslaget med argumentet att “Vi vill inte se mer lagstiftning”. Genom den ståndpunkten ställer sig handelsministern på rakt motsatta sidan mot länder som Frankrike och Danmark, som sedan flera år har motsvarande lagstiftning, och på kollisionskurs mot flera välgörenhetsorganisationer som länge arbetat för att större krav ska ställas på bolagens hållbarhetsrapportering.

Läs människorättsjuristen och författaren Parul Sharmas debattartikel i MiljöAktuellt

Leave a Comment

Filed under politik och diskussioner

CSR – företagens samhällsansvar

Jag gick nyligen en utmärkt kurs i ämnet CSR via Folkuniversitetet Mina kursare var CSR-ansvariga, inköpare, kommunikatörer från flera stora företag och välgörenhetsorganisationer.

Vad är CSR? Jag förstår att det inte är helt tydligt. Definitionen har varierat och skiljer sig åt beroende på vem man frågar. CSR står för “Corporate Social Responsibilty” och översätts vanligen till “Företagens samhällsansvar”. Tidigare har denna fråga ofta legat hos kommunikationsavdelningen och inkluderat även välgörenhet som företagen står för, något som känns främmande för oss i Sverige. Enligt EU, som är en drivande kraft i CSR-frågor, är definitionen att ett företag är ansvarigt för sin påverkan på alla relevanta intressenter (och då handlar det om företagets kärnverksamhet, inte välgörenhet):

The Commission defines corporate social responsibility as “the responsibility of enterprises for their impacts on society”. To fully meet their social responsibility, enterprises “should have in place a process to integrate social, environmental, ethical human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders”.

Tanken är också att Sverige ska leverera en egen CSR strategi. I Sverige finns nätverket CSR Sweden, en del av CSR Europe.

Det som vi oftast associerar med CSR är modeindustrin och skandalerna med fabriksarbetare som utnyttjas hänsynslöst i Asien. En av de senaste och största skandalerna var när nästan 300 arbetare dog och ännu fler skadades när en brand utbröt på en fabrik i Karachi, Pakistan. Byggnaden var utdömd och utgångar och fönster blockerade vilket gjorde att arbetarna hade svårt att ta sig ut. Bara tre veckor innan branden hade fabriken inspekterats och befunnits överensstämma med kraven för ett av de vanligast använda CSR certifieringsorganen, SAI.

I en minst sagt skakande rapport från AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, USA:s största fackorganisation sågas företagens frivilliga CSR organ, som FLA och SAI, vid fotknölarna. Styrelserna för nämnda organisationer har dominerats av just de globala företag som de är satta att övervaka och arbetarnas inflytande har varit minimalt. Enligt organisationen finns det bara ett sätt att säkerställa arbetarnas rättigheter och säkerhet och det är genom att tillåta fackföreningar och att låta dem få inflytande. Läs hela rapporten “Responsibility Outsourced: Social Audits, Workplace Certification and Twenty Years of Failure to Protect Human Rights”.

Men CSR handlar inte bara om arbetarna utan också om vad företagen gör mot människor i samhället i allmänhet, som att de boende förflyttas för att ge plats åt en ny fabrik, barns rättigheter, sexslaveri (tex i fall där anställda från väst köper sex i u-länder) och korruption. Den senaste tiden har också skatteflykt kommit i fokus. Den illegala kaitalflykten från Afrika är 10 gånger så stor som det sammanlagda biståndet. Det ger ett visst perspektiv på vem det är som ger och vem stom tar, eller hur?

Jag har försökt ge en kortfattad bild av vad som diskuterades under kursen. En del fakta har jag säkert fått om bakfoten, kommentera gärna i så fall!

Leave a Comment

Filed under politik och diskussioner, Tips

Philip Kotler Marketing 3.0

Följ min blogg med Bloglovin

“Om du måste välja mellan att göra det rätta eller att göra det mest lönsamma, gör det rätta. Det kommer att löna sig i längden.”

Philip Kotler (fritt översatt)

Ganska självklart egentligen, eller hur? Fråga Boliden. Enligt marknadsföringsgurun Kotler (still going strong vid 82 års ålder) skulle många av Företagen på Fortune 500-listan inte ens vara lönsamma om de hade varit tvungna att betala hela kostnaden för sina produkter och den verkan de har på människor, djur och natur. Se föredraget om Marketing 3.0

Leave a Comment

Filed under Tips

Tjäna pengar på hållbarhet

Ska man göra det? Är inte det fult?
Per Grankvist, författare till boken CSR i praktiken, pratar hellre i termerna smart eller dumt än fint eller fult. Självklart ska man tjäna pengar på hållbarhet! Eftersom hållbarhet handlar om att spara på resurser så finns det möjlighet att spara pengar. Här kommer många tips särskilt till dig som är, eller funderar på att bli småföretagare.
Lyssna på podcasten med Per Granskvist

2 Comments

Filed under Tips

Om ekopiloterna i SvDs CSR-bilaga

Här är artikeln om Tyresö/Haninge ekopiloter i SvDs CSR-bilaga.

CSR står för övrigt för Corporate Social Responsibility och handlar om företagens ansvar mot samhället på miljöområdet, men också om de anställdas villkor och hur företaget och produkterna påverkar samhället. Skrev lite mer om detta i min blogg om Sustainable Marketing…ännu ett buzzword 🙂

Leave a Comment

Filed under i media