Sponsored video: Det är ett nytt Sverige nu #landetekomjölk

Arla har kommit med en ny kampanj för ekomjölk som syftar på att Sverige har förändrats på många sätt. Jag tycker att den är både rolig och smart, se själv:

Därför är det så viktigt att köpa ekologisk mjölk istället för konventionell

  • Kor som producerar ekologisk mjölk äter ekologiskt foder: Ekologiska gårdar strävar i stället efter att vara självförsörjande med så lite inköpt foder som möjligt. Minst hälften av fodret odlas på den egna gården. Fodret är helt ekologiskt odlat, dvs odlat utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
  • I mjölkproduktion som inte är ekologisk utfodras korna ofta med koncentrerat protein från sojabönor som importeras från bl a Brasilien. Där odlas sojan i ensidig odling med hjälp av kemiska bekämpningsmedel som skadar både människor och natur. Av sojan tillverkas sojamjöl med hjälp av kemiska extraktionsmedel. Regnskogar skövlas för att ge plats för sojaodling.
  • Ekologiska kor och ungdjur ska under betessäsongen vara ute på bete minst halva dygnet. På KRAV-certifierade gårdar ska korna få i sig minst hälften av sitt dagliga grovfoder genom att beta. Därför behöver en KRAV-gård mer betesmark än vad mjölkgårdar brukar ha. När korna betar i hagarna bidrar korna samtidigt till att hålla landskapet öppet och att gynna den biologiska mångfalden.
  • Ekologiska kor är inne i lagården kortare tid än andra kor, även under hösten kan de nämligen gå ut en stund varje dag för att få frisk luft och motion.
  • Medan kalvar på konventionella gårdar vistas inne i ladugården även på sommaren, ska kalvar på KRAV-gårdar släppas ut från det de är fyra månader gamla.
  • Mindre antibiotika. I Sverige är antibiotikaanvändningen restriktiv även för djur på konventionella gårdar, men…. …om kon behandlas med antibiotika eller andra läkemedel tar det dubbelt så lång tid att få sälja mjölken som ekologisk jämfört med vad som gäller för annan mjölk.

Läs mer på krav.se

När det gäller nyttigheten har det visat sig i en ny studie att ekomjölk innehåller mer Omega 3 än den vanliga.

Sponsrat inlägg.

Leave a Comment

Filed under Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.