Blog Archives

Tyresö – Plötsligt var hela skogen borta

image

Insändare i Mitt i Tyresö, tisdag 6 maj 2014

 

Många Tyresöbor har reagerat när det tittat ut från bussfönstret på väg in till stan – plötsligt var alla träd borta i ett område vid nära Lindalen i utkanten av kommunen. Det är NCC Roads AB som ansökt om att anlägga en stenkross i området och trots att att tillståndet ej är klart gav Skogsstyrelsen tillstånd att avverka utan samråd med berörda myndigheter, boende och organisationer.

Verksamheten gäller återvinning av kross- och asfaltsprodukter som sten, berg, asfalt och betong. Området som anläggningen ska ligga på ligger i anslutning till Hedviglunds trafikplats, precis vid kommungränsen mot Tyresö. Den närmsta villabebyggelsen lig- ger cirka 70 meter från platsen. Risken är nu att dessa hushåll drabbas negativt om verksamheten startar. Läs mer i Tyresö Nyheter

Naturskyddsföreningen i Tyresö, som inte informerats om projektet innan avverkningen, menar att demokratin sattes ur spel: “Det är mycket anmärkningsvärt att tillstånd för avverkning givits innan NCC:s verksamhet ens har fått tillstånd att starta” Vidare motsätter sig Naturskyddsföreningenplaceringen av den miljöproblematiska verksamheten, speciellt med tanke på den omgivande bostadsbebyggelsen. Läs mer i Naturskyddsföreningens insändare i Mitt i Tyresö.

2 Comments

by | May 7, 2014 · 09:54