Rent vatten till alla #walk4water

Nästa vecka startar World Water Week, en årlig internationell vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI), där temat i år är ”Water for Development”.

Just A Drop

Walk 4 Water vill uppmärksamma att så många inte har tillgång till rent vatten

Bristen på rent dricksvatten är ett stort problem världen över. Även om vår planet består av 71 % vatten, är det endast 1 % som är drickbart. Ungefär 750 miljoner människor har idag inte tillgång till rent dricksvatten och var tjugonde sekund dör ett barn av vattenburna sjukdomar. Experter förutspår att mer än hälften av jordens befolkning kommer att lida av vattenbrist år 2025.

Infographic Blu Planet Radisson Blu

Välgörenhetsaktiviteten ”Walk 4 Water”

I snitt går kvinnor och barn 6 kilometer varje dag för att få tillgång till rent dricksvatten, för att sedan bära på 20 liter vatten tillbaka. För att uppmärksamma detta uppmuntras varje gäst och besökare att gå 10 meter bärandes på 20-liters vattendunkar. För var hundrade meter som gästerna går kommer Radisson Blu donera de pengar som behövs för att ge ett barn rent dricksvatten för resten av livet.

Var: Radisson Blu Strand/Radisson Blu Waterfront/Radisson Blu Royal Viking
När: onsdagen den 26/8 mellan kl 08:00-18:00
Vad: Bära två dunkar vatten (20 liter totalt) 10 meter

Här är en informationsfilm om vattenbristen i världen idag från organisationen Just a drop:

 

Leave a Comment

Filed under Tips, Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.